Aplikuje se § 228 odst. 1 ObčZ na základní odborové organizace?

Článek Martina Štefka vydaný v časopise Právní rozhledy č. 7 v roce 2015 věnovaný problematice aplikace § 228 odst. 1 ObčZ na základní odborové organizace. Text článku je zveřejňován se souhlasem autora a nakladatele, příp. se jedná o text převzatý z veřejně přístupných webových stránek vydavatele.

 

Štefko – Aplikuje se § 228 odst. 1 ObčZ na základní odborové organizace 2015