Převedení na jinou práci optikou nejnovější koncepční novely zákoníku práce

Článek Lucie Řehořové vydaný v časopise AUCI č. 4 v roce 2016 věnovaný problematice převedení na jinou práci optikou nejnovější koncepční novely zákoníku práce. Text článku je zveřejňován se souhlasem autora a nakladatele, příp. se jedná o text převzatý z veřejně přístupných webových stránek vydavatele.

 

Iuridica 4 – Rehorova