Výhody a nevýhody novelizace zákoníku práce pro zaměstnavatele a zaměstnance

Článek Petra Hůrky a Nataši Randlové vydaný v časopise AUCI č. 4 v roce 2016 věnovaný problematice výhod a nevýhod novelizace zákoníku práce. Text článku je zveřejňován se souhlasem autora a nakladatele, příp. se jedná o text převzatý z veřejně přístupných webových stránek vydavatele.

 

Iuridica 4 – Hurka, Randlová