Domů

Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (ČSPPPSZ) je odborně zaměřený spolek, který od roku 1991 usiluje o rozvoj vědy a o praktické uplatnění vědeckovýzkumné činnosti v oboru pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. ČSPPPSZ sdružuje řadu předních tuzemských odborníků a sama je členem Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení se sídlem v Ženevě.

Výroční konference

ČSPPPSZ tradičně pořádá výroční konferenci věnovanou aktuálním otázkám pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.

Další ročník ročník se bude konat 25. – 27. 9. 2024.

Cena Marie Kalenské

Cena Marie Kalenské je soutěž vyhlašovaná ČSPPPSZ pro mimořádné písemné práce zaměřené na oblast
pracovního práva a/nebo práva sociálního zabezpečení.

Publikace a judikatura

Na stránkách ČSPPPSZ naleznete přehled publikační činnosti (nejen) jejích členů i výběr z relevantní judikatury vyšších soudů.

Nejnovější příspěvky: