Domů

 

Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, z.s., jako odborně zaměřený spolek od roku 1991 usiluje v oborech pracovního práva a práva sociálního zabezpečení o rozvoj vědy a o uplatnění dosažených výsledků vědeckovýzkumné činnosti v praxi. Společnost sdružuje řadu předních tuzemských odborníků ve jmenovaných právních a vědních oblastech. Společnost v rámci své činnosti taktéž napomáhá popularizaci pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, krom jiného organizováním odborně zaměřených konferencí. Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, z.s., je členem Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení se sídlem v Ženevě. V rámci své účasti v mezinárodní společnosti Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, z.s., v roce 2017 organizovala v Praze XII. evropský regionální kongres pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.

 

 

 

Sborník odborných článků “Sociální právo v době (post)covidové”

Byl vydán sborník odborných článků s názvem “Sociální právo v době (post)covidové” od kolektivu autorů doc. JUDr. Jakuba Morávka Ph.D. a kol., který je výsledkem konference pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, jenž byla konána ve dnech 22. až 24. září 2021 v Liblici. Sborník se věnuje zejména vlivům pandemie COVID-19 na pracovněprávní vztahy a jejich jednotlivé aspekty.

Sborník v plném znění je dostupný zde: Sociální právo v době (post)covidové