Domů

Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, z.s., jako odborně zaměřený spolek od roku 1991 usiluje v oborech pracovního práva a práva sociálního zabezpečení o rozvoj vědy a o uplatnění dosažených výsledků vědeckovýzkumné činnosti v praxi. Společnost sdružuje řadu předních tuzemských odborníků ve jmenovaných právních a vědních oblastech. Společnost v rámci své činnosti taktéž napomáhá popularizaci pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, krom jiného organizováním odborně zaměřených konferencí. Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, z.s., je členem Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení se sídlem v Ženevě. V rámci své účasti v mezinárodní společnosti Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, z.s., v roce 2017 organizovala v Praze XII. evropský regionální kongres pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.

 

XIII. Evropský mezinárodní kongres pracovního práva a práva sociálního zabezpečení 

Z rozhodnutí vedení ISLSSL se bude XIII. Evropský kongres pracovního práva a práva sociálního zabezpečení realizovat v květnu roku 2021 on-line formou. Podrobné informace jsou k dispozici ZDE.

 

 

 

PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE V DOBĚ KORONAVIRU (článek Pichrt, Bělina, Morávek, Tomšej)