Seznam členů výboru

Seznam členů výboru

 • prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., člen výboru a předseda společnosti
 • prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., člen výboru a místopředseda společnosti
 • doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., člen výboru a místopředseda společnosti
 • JUDr. Věra Bognárová, členka výboru
 • JUDr. Libuše Brádlerová, členka výboru
 • JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., člen výboru
 • JUDr. Ljubomír Drápal, člen výboru
 • JUDr. Jan Horecký, Ph. D., člen výboru
 • JUDr. Jaroslav Stádník, Ph.D., člen výboru
 • JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., člen výboru
 • prof. JUDr. Věra Štangová, CSc., členka výboru
 • doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., člen výboru
 • JUDr. Zdeněk Hejhal, člen výboru

Seznam členů revizní komise:

 • doc. JUDr. Iva Fischerová, CSc., členka revizní komise
 • prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D., předseda revizní komise
 • JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D., člen revizní komise