Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 12. 2019, sp. zn. 21 Cdo 2250/2018 - Donucení zaměstnance - bezprávná výhružka, neplatnost dohody o rozvázání pracovního poměru

Donucení – bezprávná výhružka: Má-li právní (pracovněprávní) jednání (navenek projevená vůle) účastníka právního vztahu odpovídat jeho vlastní vůli, musí být výsledkem jeho vnitřního (duševního) rozhodovacího…