Přihláška do soutěže

 

Přihláška: Přihláška do soutěže o Cenu Marie Kalenské

 

 

V případě technických potíží je text uveden zde:

 

Soutěž o Cenu Marie Kalenské

Přihláška do /uveďte soutěžní kolo římskou číslicí/ soutěžního kola

 

Přihlášený(á)/soutěžící:

 

Jméno a příjmení (vč. akademického titulu):        _______________________________________________________

Datum narození:                                                           _______________________________________________________

Bydliště:                                                                          _______________________________________________________

Telefonní číslo:                                                              _______________________________________________________

Adresa el. pošty:                                                           _______________________________________________________

 

spoluautor(ka)

 

Jméno a příjmení (vč. akademického titulu):        _______________________________________________________

Datum narození:                                                           _______________________________________________________

Bydliště:                                                                          _______________________________________________________

Telefonní číslo:                                                              _______________________________________________________

Adresa el. pošty:                                                           _______________________________________________________

 

spoluautor(ka)

 

Jméno a příjmení (vč. akademického titulu):        _______________________________________________________

Datum narození:                                                           _______________________________________________________

Bydliště:                                                                          _______________________________________________________

Telefonní číslo:                                                              _______________________________________________________

Adresa el. pošty:                                                           _______________________________________________________

 

 

Přihlášený/soutěžící prohlašuje, že jím uvedené osobní údaje jsou přesné.

 

Název soutěžní práce:            _____________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

Přihlášením soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů

  • identifikačních – jméno, příjmení, datum narození, bydliště;
  • kontaktních – jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, emailová adresa

ze strany České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, z.s., za účelem zajištění účasti v soutěži, vyhodnocení a vyhlášení soutěže, po dobu trvání soutěže s tím, že zvítězí-li soutěžící v rámci soutěžního kola, budou výsledky soutěže (jméno, příjmení akademické tituly, název vítězné soutěžní práce, informace o vítězství a ceně za vítězství v soutěžním kole) zveřejněny na webové stránce www.spolpracsoc.cz v sekci Cena Marie Kalenské.

 

Úplné znění souhlasu, informace o zpracování, jakož i o právech přihlášeného a podmínkách pro jejich uplatnění, jsou dostupné na webové stránce www.spolpracsoc.cz v sekci Cena Marie Kalenské.

 

V ______________ dne __________________

_____________________________________

Podpis přihlášeného/soutěžícího