Členství ve společnosti

Česká společnost pro pracovní právo a pro právo sociálního zabezpečení, jak je mj. deklarováno i v jejích stanovách, usiluje v oborech pracovního práva a práva sociálního zabezpečení o rozvoj vědy a o uplatnění dosažených výsledků vědeckovýzkumné činnosti v praxi. Společnost je otevřena členství všech, kdo mají skutečný zájem o obor pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a chtějí usilovat o naplnění jejích účelů. Podmínky vzniku členství, včetně náležitostí přihlášky a rozhodování o přijetí za člena společnosti, jsou uvedeny v stanovách společnosti. Stanovy společnosti jsou dostupné ZDE.