1. soutěžní kolo

Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení vyhlašuje pro rok 2018 v souladu se statutem Ceny Marie Kalenské 1. soutěžní kolo soutěže o Cenu Marie Kalenské. Cena pro vítěze soutěžního kola činí 15.000 Kč.

 

Přihlášky do soutěže lze podávat od 12.října 2018 do 30. listopadu 2018.

Soutěžní písemná práce musí být doručena nejpozději do 30. listopadu 2018.

Přihlášky se podávají a soutěžní práce se odevzdávají prostřednictvím adresy elektronické CenaMarieKalenske@email.cz.

 

V Praze dne 12. října 2018

 

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph. D.
předseda

prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
místopředseda

doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph. D.
místopředseda