2. soutěžní kolo

Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení vyhlašuje pro rok 2019 v souladu se statutem Ceny Marie Kalenské 2. soutěžní kolo soutěže o Cenu Marie Kalenské. Cena pro vítěze soutěžního kola činí 15.000 Kč.

 

Přihlášky do soutěže lze podávat od 1. března 2019 do 31. května 2019.

Soutěžní písemná práce musí být doručena nejpozději do 31. května 2019.

Přihlášky se podávají a soutěžní práce se odevzdávají prostřednictvím adresy elektronické CenaMarieKalenske@email.cz.

 

V Praze dne 27. února 2019

 

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph. D.
předseda

prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
místopředseda

doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph. D.
místopředseda