6. kolo soutěže o Cenu Marie Kalenské

Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení vyhlašuje pro rok 2023 v souladu se statutem Ceny Marie Kalenské 6. soutěžní kolo soutěže o Cenu Marie Kalenské. Cena pro vítěze soutěžního kola činí 15.000 Kč

Přihlášky do soutěže lze podávat od 20. února 2023 do 31. května 2023.

Soutěžní písemná práce musí být doručena nejpozději do 31. května 2023.

Přihlášky se podávají a soutěžní práce se odevzdávají prostřednictvím adresy elektronické CenaMarieKalenske@email.cz.

V Praze dne 6. února 2023

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph. D.
předseda

prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
místopředseda

doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph. D.
místopředseda