Výsledky soutěže o Cenu Marie Kalenské ročník 2022

V roce 2022 se uskutečnil 5. ročník soutěže o Cenu Marie Kalenské.

Odborná porota ve složení prof. Bělina, prof. Pichrt a doc. Morávek se usnesla, že se jedná o zdařilé práce.

Jako vítězná byla vyhodnocena práce JUDr. Moniky Pastorkové na téma „Agentury práce – vybrané veřejnoprávní aspekty.

Odborná porota dále udělila čestné uznání za mimořádně kvalitní práci Mgr. Vojtěchu Hanzalovi za práci na téma „Výkon závisle práce prostřednictvím digitálních platforem.“

Vítězná práce JUDr. Moniky Pastorkové je dostupná zde

Soutěžní práce Mgr. Vojtěcha Hanzala je dostupná zde