Mezinárodní konference na téma Whistleblowing

Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy se v červnu 2013 uskutečnila mezinárodní vědecká konference na téma Whistleblowing. Z konference byl vydán sborník příspěvků aktivních i pasivních účastníků, který je volně prodejný.