Ještě jednou k sankcím za výkon nelegální práce

Článek Jana Pichrta a Jakuba Morávka vydaný v časopise Právní rozhledy č. 21 v roce 2014 věnovaný problematice sankcím za výkon nelegální práce. Text článku je zveřejňován se souhlasem autora a nakladatele, příp. se jedná o text převzatý z veřejně přístupných webových stránek vydavatele.

 

Pichrt – Ještě jednou k sankcím za výkon nelegální práce 2014