Několik poznámek nejen k formě právních jednání v pracovněprávních vztazích po rekodifikaci

Článek Jakuba Morávka vydaný v časopise Právní rozhledy č. 9 v roce 2014 věnovaný problematice několika poznámkám nejen k formě právních jednání v pracovněprávních vztazích po rekodifikaci. Text článku je zveřejňován se souhlasem autora a nakladatele, příp. se jedná o text převzatý z veřejně přístupných webových stránek vydavatele.

Morávek – Několik poznámek nejen k formě právních jednání v pracovněprávních vztazích po rekodifikaci 2014