O lidové tvořivosti a sankcích za výkon nelegální práce

Článek Jana Pichrta a Jakuba Morávka vydaný v časopise Právní rozhledy č. 3 v roce 2013 věnovaný problematice lidové tvořivosti a sankcích za nelegální práci. Text článku je zveřejňován se souhlasem autora a nakladatele, příp. se jedná o text převzatý z veřejně přístupných webových stránek vydavatele

Pichrt, Morávek – O lidové tvořivosti a sankcích za výkon nelegální práce 2013