Výroční mezinárodní konference v Liblici 2021 - Sociální právo v době (post)Covidové

V říjnu roku 2021 se uskutečnila mezinárodní vědecká konference pracovního práva a práva sociálního zabezpečení v Liblici, kterou spolupořádala Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, a to na téma „Sociální právo v době (post)Covidové“. Mezinárodní konference se opět konala v zámeckém hotelu Liblice.

Výsledkem této konference je sborník příspěvků, který je dostupný zde