Concurrentia - Právní aspekty výkonu konkurenční činnosti

Dne  29. 11. 2021 od 14 hodin se konal seminář s názvem Concurrentia – Právní aspekty výkonu konkurenční činnosti

 

Program semináře:

14:00 – 14:15 Ohlédnutí za dosavadním vývojem konkurenčních ujednání v pracovněprávních vztazích (prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.)

14:15 – 14:30 Uplatňování konkurenčních doložek v praxi: tři problémy, jeden happyend? (JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)

14:30 – 14:45 Několik poznámek ke konkurenční doložce (Mgr. Ing. Patrik Stonjek)

14:45 – 15:00 Právní aspekty smluvních pokut z konkurenčních doložek (Mgr. Vojtěch Hanzal)

15:00 – 15:15 Zákaz konkurence člena statutárního orgánu kapitálové společnosti ve světle tzv. velké novely zákona o obchodních korporacích (JUDr. Klára Hurychová, Ph.D., JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.)

15:15 – 15:30 Exkluzivita v právních vztazích ve sportu (JUDr. David Kohout, Ph.D.)

15:30 – 15:45 Souhlas zaměstnavatele dle § 304 ZP v intencích rozsudku NS sp. zn. 21 Cdo 74/2021 (Mgr. Kateřina Štěpánková)

15:45 – 16:00 Pluralita základních pracovněprávních vztahů ve vybraných dalších právních vztazích účasti na práci (Mgr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D.)

16:00 – Diskuse, ukončení akce