Smuteční oznámení - prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.

Se zármutkem vám oznamujeme, že dne 29. 8. 2022 zemřel po těžké nemoci ve věku 83 let prof. JUDr. Petr Tröster, CSc., který řadu let působil na Právnické fakultě Univerzity Karlovy nejen jako pedagog, ale i jako akademický funkcionář – v letech 1994 – 1997 a 2000 – 2006 byl proděkanem fakulty. Podílel se na výchově několika generací právníků. Zastával i vysoké státní funkce – byl náměstkem ministra zdravotnictví a ministryně spravedlnosti.

Měl rozsáhlé mezinárodní kontakty, dlouhodobě spolupracoval zejména s Institutem Maxe Plancka pro zahraniční a mezinárodní sociální právo v Mnichově a s univerzitami v Pasově a Ženevě. Byl členem Výkonného výboru Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a spoluzakladatelem národní sekce této společnosti, působil jako její místopředseda.

Vyjadřujeme soustrast jeho nejbližším.

Rozloučení s profesorem Trösterem se bude konat ve čtvrtek 8. 9. 2022 v 11:00 hod. v Bazilice sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě. Více informací je dostupných zde.