Zaměstnavatel, zaměstnanec a podnikání v ekonomicky složité době

Dne 19. 12. 2022 od 9 hodin se v prostorách Právnické fakulty UK, Náměstí Curieových 7, místnost č. 213 koná seminář s názvem „Zaměstnavatel, zaměstnanec a podnikání v ekonomicky složité době

Program semináře:
9:00 – 9:15 Kurzarbeit – verze 2.0 (prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.)

9:15 – 9:30 Aplikační problémy spojené s insolvencí zaměstnavatele (doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.)

9:30 – 9:45 Nárok na náhradu újmy při neplatném rozvázání pracovního poměru (doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.)

9:45 – 10:00 Řešení sporů o neplatné rozvázání pracovního poměru (nejen) v době recese (JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)

10:00 – 10:15 Povinný podíl osob se zdravotním postižením a povinnosti s tím spojené (Mgr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D.)

10:15 – 10:30 Krizový management akciové společnosti (JUDr. Klára Hurychová, Ph.D.)

10:30 – 10:45 Důsledky zániku funkce člena voleného orgánu akciové společnosti (JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.)

10:45 – 11:00 K některým otázkám spojeným s dotačními programy podpory zaměstnanosti v krizích (JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.)

Vstup volný. Předchozí registrace není třeba.