Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 7. 2022, sp. zn. 21 Cdo 658/2022 - nižší náhrada mzdy v důsledku nerovného zacházení

Škoda v případech porušení povinnosti rovného zacházení při odměňování může spočívat i v tom, že zaměstnanci vznikne nižší nárok na náhradu mzdy, než by mu vznikl, kdyby zaměstnavatel neporušil svoji právní povinnost (rovného odměňování zaměstnanců) a zaměstnanci by v rozhodném období byla zúčtována vyšší mzda.

Rozsudek v plném znění je dostupný zde