Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 4. 2024, sp. zn. 21 Cdo 1011/2023 - Zástupce zaměstnavatele, rozhodnutí o organizační změně

Kdo je oprávněn činit jménem zaměstnavatele právní jednání, je také jménem zaměstnavatele oprávněn k tzv. faktickým úkonům a že i takové jeho jednání v tomto směru zaměstnavatele zavazuje. O organizační změně může rozhodnout i zástupce zaměstnavatele, a to jak zákonný zástupce, tak zástupce na základě dohody o plné moci.

Překročí-li zástupce zaměstnavatele (jak zákonný zástupce, tak zástupce na základě dohody o plné moci) při rozhodnutí o organizační změně své zástupčí oprávnění, může zaměstnavatel překročení schválit nejpozději do doručení výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnanci pro jeho nadbytečnost. Uzavřel-li odvolací soud, že nebylo prokázáno, že by organizační změnu schválil statutární orgán žalované ještě před „výpovědí z pracovního poměru“, byl na místě jeho závěr, že organizační změnu nepřijala „k tomu kompetentní osoba“.

Rozsudek v plném znění je dostupný zde