Souběh funkcí

JEŠTĚ K SOUBĚHU FUNKCÍ

Příspěvek prof. Pichrt a dr. Tomšeje věnující se materii souběhu funkcí – vice ZDE.

 

Pichrt, J.; Tomšej, J.: Ještě k souběhům funkcí, in Eichlerová, K. a kol.: Rekodifikace soukromého práva – pět let poté. Pocta Stanislavě Černé. Pocta Ireně Pelikánové. Praha: Wolters Kluwer 2019, Svazek 1, s. 293-303