Mezinárodní konference na téma Atypické formy výkonu závislé práce – cesta k vyšší zaměstnanosti?

Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy se v červnu 2015 uskutečnila mezinárodní vědecká konference na téma Atypické formy výkonu závislé práce – cesta k vyšší zaměstnanosti? Z konference byl vydán sborník příspěvků aktivních i pasivních účastníků, který je volně prodejný zde.