Mezinárodní konference na téma Služební vztahy a výkon závislé práce

Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy se v červnu 2016 uskutečnila mezinárodní vědecká konference na téma Služební vztahy a výkon závislé práce. Z konference byl vydán sborník příspěvků aktivních i pasivních účastníků, který je volně prodejný zde