Bude doba dočasné ,,hojnosti'' využita pro koncepční novelizaci zákoníku práce, či (zne)užita pro projevy partikulárního právního revizionismu?

Článek Jana Pichrta vydaný v časopise AUCI č. 4 v roce 2016 věnovaný problematice novelizace zákoníku práce. Text článku je zveřejňován se souhlasem autora a nakladatele, příp. se jedná o text převzatý z veřejně přístupných webových stránek vydavatele.

 

Iuridica 4 – Pichrt