Podcenění sociální funkce daňového bonusu v exekučním řízení

Článek Martina Štefka vydaný v časopise AUCI č. 4 v roce 2016 věnovaný problematice podcenění sociální funkce daňového bonusu v exekučním řízení. Text článku je zveřejňován se souhlasem autora a nakladatele, příp. se jedná o text převzatý z veřejně přístupných webových stránek vydavatele.

 

Iuridica 4 – Stefko