K univerzální sukcesi jako důvodu přechodu povinnosti k náhradě újmy způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání na pojišťovnu

Článek Martina Štefka vydaný v časopise Právní rozhledy č. 12 v roce 2015 věnovaný problematice univerzální sukcese jako důvodu přechodu povinnosti k náhradě újmy způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání na pojišťovnu. Text článku je zveřejňován se souhlasem autora a nakladatele, příp. se jedná o text převzatý z veřejně přístupných webových stránek vydavatele.

 

Stefko – K univerzální sukcesi jako důvodu přechodu povinnosti k náhradě újmy způsobené pracovním úrazem či nemocí (BA)2015