Alternativní způsoby řešení sporů v pracovněprávních vztazích a polská inspirace

Článek Jana Pichrta vydaný v časopise Právní rozhledy č. 23-24 v roce 2015 věnovaný problematice alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích a polské inspiraci. Text článku je zveřejňován se souhlasem autora a nakladatele, příp. se jedná o text převzatý z veřejně přístupných webových stránek vydavatele.

 

Pichrt – Alternativní způsoby řešení sporů v pracovněprávních vztazích a polská inspirace 2015