Rozhodčí řízení v individuálních pracovních sporech v USA

Článek Martina Štefka vydaný v časopise Právní rozhledy č. 5 v roce 2016 věnovaný problematice rozhodčích řízení v individuálních pracovních sporech v USA. Text článku je zveřejňován se souhlasem autora a nakladatele, příp. se jedná o text převzatý z veřejně přístupných webových stránek vydavatele.

 

Štefko – Rozhodčí řízení v individuálních pracovních sporech v USA 2016