Skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů zaměstnance

Článek Jakuba Tomšeje vydaný v časopise AUCI č. 4 v roce 2016 věnovaný problematice skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů zaměstnance. Text článku je zveřejňován se souhlasem autora a nakladatele, příp. se jedná o text převzatý z veřejně přístupných webových stránek vydavatele.

 

Iuridica 4 – Tomsej