Několik úvah nad (ne)možnou novelizací zákoníku práce v souvislosti s právní úpravou chráněného oznamování škodlivých jednání

Článek Jakuba Morávka vydaný v časopise AUCI č. 4 v roce 2016 věnovaný problematice možné či nemožné novelizace zákoníku práce v souvislosti s právní úpravou chráněného oznamování škodlivých jednání. Text článku je zveřejňován se souhlasem autora a nakladatele, příp. se jedná o text převzatý z veřejně přístupných webových stránek vydavatele.

 

Iuridica 4 – Moravek