Novela předpisů o pracovnělékařských službách

Článek Jakuba Tomšeje vydaný v časopise Právní rozhledy č. 3 v roce 2018 věnovaný problematice novely předpisů o pracovnělékařských službách. Text článku je zveřejňován se souhlasem autora a nakladatele, příp. se jedná o text převzatý z veřejně přístupných webových stránek vydavatele.

 

Tomšej – Novela předpisů o pracovnělékařských službách