Platí zásada „na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné“ v pracovněprávních vztazích?

Článek Ljubomíra Drápala  vydaný v časopise Právní rozhledy č. 3 v roce 2017 věnovaný  problematice planosti zásady „na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné“ v pracovněprávních vztazích. Text článku je zveřejňován se souhlasem autora a nakladatele, příp. se jedná o text převzatý z veřejně přístupných webových stránek vydavatele.

 

Drápal – Platí zásada „na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné“ v pracovněprávních vztazích?