Zastřené agenturní zaměstnávání – návrat Jediho?

Článek Martina Štefka vydaný v časopise Právní rozhledy č. 21 v roce 2017 věnovaný problematice zastřeného agenturního zaměstnávání. Text článku je zveřejňován se souhlasem autora a nakladatele, příp. se jedná o text převzatý z veřejně přístupných webových stránek vydavatele.

 

Štefko – Zastřené agenturní zaměstnávání – návrat Jediho?