TRADE UNIONS IN THE CZECH REPUBLIC: LOOK INTO THE PAST, PRESENCE AND FUTURE

Článek JUDr. Jakuba Tomšeje, Ph.D. vydaný v časopise The Lawyer Quarterly věnovaný problematice právního a sociologického postavení odborů v ČR. Text článku je zveřejňován se souhlasem autora a nakladatele, příp. se jedná o text převzatý z veřejně přístupných webových stránek vydavatele.

TRADE UNIONS IN THE CZECH REPUBLIC: LOOK INTO THE PAST, PRESENCE AND FUTURE