THE ROLE OF COLLECTIVE BARGAINING IN CZECH LABOUR LAW

Článek prof. JUDr. Jana Pichrta, Ph.D. a doc. JUDr. Martina Štefka Ph.D. vydaný v časopise The Lawyer Quarterly věnovaný problematice postavení odborů v ČR. Text článku je zveřejňován se souhlasem autora a nakladatele, příp. se jedná o text převzatý z veřejně přístupných webových stránek vydavatele.

THE ROLE OF COLLECTIVE BARGAINING IN CZECH LABOUR LAW