Výroční mezinárodní konference v Liblici 2019 - Úvahy k budoucímu vývoji pracovněprávní úpravy


V říjnu roku 2019 se uskutečnila mezinárodní vědecká konference pracovního práva a práva sociálního zabezpečení v Liblici, kterou spolupořádala Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, a to na téma „Úvahy k budoucímu vývoji pracovněprávní úpravy“. Mezinárodní konference se opět konala v zámeckém hotelu Liblice.

Výsledkem této konference je sborník příspěvků, který je dostupný zde