NÁHRADA NEMAJETKOVÉ ÚJMY A DALŠÍ PRÁVNÍ VZTAHY ÚČASTI NA PRÁCI

Článek Lucie Matějka Řehořové vydaný v časopise AUC IURIDICA, který se věnuje různým přístupům k problematice náhrady nemajetkové újmy ve vybraných jiných pracovněprávních vztazích se zaměřením na služební poměry. Text článku je zveřejňován se souhlasem autora a nakladatele, příp. se jedná o text převzatý z veřejně přístupných webových stránek vydavatele.

NÁHRADA NEMAJETKOVÉ ÚJMY A DALŠÍ PRÁVNÍ VZTAHY ÚČASTI NA PRÁCI