Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 5. 2018, sp. zn. 21 Cdo 4469/2017 - Jednostranné snížení zahraničního stravného zaměstnavatelem

Dle ustanovení § 170 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnavatel oprávněn snížit základní sazbu zahraničního stravného a to i jednostranně bez souhlasu zaměstnance. Nicméně tato sazba musí být určena ještě před vysláním zaměstnance na pracovní cestu a musí činit alespoň 75% (u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby 50%) základní sazby stanovené právním předpisem.

Rozsudek v plném znění je dostupný zde