Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 10. 2018, sp. zn. 21 Cdo 1561/2018 - Pracovní cesta, přihlížení k zájmům zaměstnance, povinnosti zaměstnavatele, čerpání dovolené řidiče

Zaměstnavatel je i při určení doby a místa nástupu pracovní cesty, jejího ukončení a její délky podle ustanovení § 153 odst. 1 zák. práce povinen přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance, a to i v případě, že vysílání na pracovní cesty představuje podstatný znak výkonu sjednaného druhu práce. Pojem přihlížet neznamená podle doslovného výkladu povinnost respektovat jakékoli zájmy zaměstnance. Zaměstnavatel je však vždy povinen určit podmínky pracovní cesty takovým způsobem, aby zaměstnanec, který dbá zaměstnavatelem předem určených pokynů, v průběhu pracovní cesty dodržoval právní předpisy (aby nebyl nucen právní předpisy v průběhu pracovní cesty porušovat), a aby zaměstnavatel mohl dostát všem svým zákonným povinnostem.

Rozsudek v plném znění je dostupný zde