Výroční mezinárodní konference v Liblici 2022 - Pracovní právo a sociální ochrana v nejisté době

Ve dnech 12. října až 14. října 2022 pořádá Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení ve spolupráci s PFUK, PF MUNI a PF ZČU mezinárodní vědeckou konferenci „Pracovní právo 2022“ na téma „Pracovní právo a sociální ochrana v nejisté době“. Mezinárodní konference se bude opět konat v zámeckém hotelu Liblice.

Zájemci o účast na jednání konference mohou kontaktovat organizační výbor konference na adrese konference.pp.psz@email.cz

Další informace a program je dostupný zde, případně na https://www.spolpracsoc.cz/files/2022/09/Program-Liblice-2022_fin.pdf