Výroční mezinárodní konference v Liblici 2022 - Pracovní právo a sociální ochrana v nejisté době

Ve dnech 12. října až 14. října 2022 pořádala Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, z.s. a Ústav státu a práva Akademie věd, v.v.i. ve spolupráci s PFUK, PF MUNI a PF ZČU mezinárodní vědeckou konferenci „Pracovní právo 2022“ na téma „Pracovní právo a sociální ochrana v nejisté době“. Mezinárodní konference se opět konala v zámeckém hotelu Liblice.

Další informace a program je dostupný zde, případně na https://www.spolpracsoc.cz/files/2022/09/Program-Liblice-2022_fin.pdf