Whistleblowing – závěry a perspektivy

Dne 9. června 2022 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy konal seminář s názvem Whistleblowing – závěry a perspektivy

Program semináře:

9:00 Zahájení konference (prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. – Právnická fakulta Univerzity Karlovy)


9:00 – 9:20 Aktuální situace transpozice směrnice s výhledem do budoucna (Mgr. Bc. Dalibor Fadrný – Ministerstvo spravedlnosti České republiky)


9:20 – 9:40 Reštart pre whistleblowing v SR (JUDr. Pavol Rak, Ph. D. – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě)


9:40 – 10:00 Budúcnosť právnej úpravy whistleblowingu na Slovensku (JUDr. Vladimír Minčič, Ph. D. – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě)


10:00 – 10:20 Nový úrad – lepšia ochrana oznamovateľov? (Mgr. Ján Ivančík – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě)


10:20 – 10:40 O čom sú vaše najobľúbenejšie filmy? A prečo práve o whistleblowingu (JUDr. Andrej Poruban, Ph. D. – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Bc. Kristína Kozová – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne)


10:40 – 10:55 Diskuse

11:10 – 11:30 Whistleblowing – aplikace evropské směrnice v ČR a SR (JUDr. Mgr. Ing. Martin Valúch, MBA – Právnická fakulta Univerzity Karlovy)


11:30 – 11:50 Ochrana oznamovatelů odlišných od osob vykonávajících závislou práci (Mgr. Pavel Kopecký – Právnická fakulta Univerzity Karlovy)


11:50 – 12:10 Whistleblowing v AML, zapomenutá právní úprava? (Mgr. Vojtěch Hanzal – Právnická fakulta Univerzity Karlovy)


12:10 – 12:30 Ochrana oznamovatelů: finanční odměna vs. motivace (Mgr. Veronika Rožnovská – Právnická fakulta Univerzity Karlovy)


12:10 – 12:30 Anonymní oznámení – překážka nebo příležitost? (Mgr. Aneta Průšová – Právnická fakulta Univerzity Karlovy a Mgr. Kryštof Petrusek – Cerha Hempel Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář)


12:30 – 12:45 Diskuse

13:00 – 13:20 Budúcnosť a perspektíva whistleblowingu v pracovnoprávnych vzťahoch na Slovensku (JUDr. Martin Adamička, Ph. D. – Okresní soud Trnava a JUDr. Josef Greguš, Ph. D., LL.M. – Okresní soud Trnava)


13:20 – 13:40 Příslušná osoba ve světle evropské a navrhované české právní úpravy na ochranu oznamovatel (Mgr. Kateřina Randlová – Právnická fakulta Univerzity Karlovy)


13:40 – 14:00 Kontrola a správní trestání zaměstnavatelů v souvislosti s jejich povinnostmi vyplývajícími
z ochrany oznamovatelů (analýza a úvahy de lege ferenda) (Mgr. Dalibor Válek – Právnická fakulta Univerzity Karlovy)


14:00 – 14:20 Whistleblowing – závěry a perspektivy (Doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph. D. – Právnická fakulta Univerzity Karlovy)

14:20 – 14:30 Diskuse