Výroční mezinárodní konference v Třešti 2023 - Zákoník práce a sociální zabezpečení 2023 aneb tempora mutantur - leges semper moventur

Ve dnech 2. až 4. října 2023 pořádala Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, z.s. a Ústav státu a práva Akademie věd, v.v.i. ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy mezinárodní vědeckou konferenci „Pracovní právo 2023“ na téma „Zákoník práce a sociální zabezpečení 2023 aneb tempora mutantur – leges semper moventur„. Mezinárodní konference se konala v zámeckém hotelu v Třešti.

Program a další informace jsou dostupné zde

Výstup ve formě sborníku je dostupný zde