NĚKTERÉ AKTUÁLNÍ OTÁZKY A PROBLÉMY SPOJENÉ S ČESKOU PRÁVNÍ ÚPRAVOU AGENTURNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Došlo k vydání článku prof. JUDr. Jana Pichrta, Ph.D. s názvem „NĚKTERÉ AKTUÁLNÍ OTÁZKY A PROBLÉMY SPOJENÉ S ČESKOU PRÁVNÍ ÚPRAVOU AGENTURNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ“. Článek je k dispozici zde