Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 4. 2023, sp. zn. 21 Cdo 1410/2022 - Nepřidělování práce zaměstnanci; ztráta zdravotní způsobilosti zaměstnance pro pracovní úraz

Je-li důvodem nepřidělování práce zaměstnanci (v době od oznámení trvání na dalším zaměstnávání do právní moci rozhodnutí o neplatnosti rozvázání pracovního poměru) ztráta zdravotní způsobilosti zaměstnance pro pracovní úraz, je nutné rovněž posoudit, zda mu požadované plnění nenáleží z jiného právního důvodu – z důvodu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.

Celý rozsudek je dostupný zde