Výsledky 2018

Do 1. ročníku soutěže o Cenu Marie Kalenské, který se uskutečnil v roce 2018, byly řádně přihlášeny celkem tři soutěžní práce.

Odborná porota ve složení prof. Bělina, prof. Pichrt a doc. Morávek se jednomyslně usnesla, že se ve všech případech jedná o mimořádně zdařilé práce, za které si autoři zaslouží uznání.

Jako vítězná byla vyhodnocena práce JUDr. Venduly Mezeiová na téma “Právo na zdraví a legitimní očekávání z pohledu standardních a nadstandardních zdravotních služeb v systému českého zdravotnictví”. 

Autoři zbývajících prací, JUDr. Barbora Cvinerová za práci  „Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů ve vybraných členských státech EU“ a Mgr. Michal Blažek za práci „Právní aspekty výkonu odborné praxe„, získali čestné uznání poroty a věcné ceny.

Text vítězné práce dr. Mezeiové je dostupný ZDE.

Text soutěžní práce dr. Cvinerové je dostupný ZDE.

Text soutěžní práce Mgr. Blažka je dostupný ZDE.