Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci v Třešti ve dnech 10. 10.  až 12. 10. 2018

Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, z.s.

a

Ústav státu a práva Akademie věd, v.v.i.

ve spolupráci

s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně

Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze

Právnickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni

a

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

pořádají

ve dnech 10. 10.  až 12. 10. 2018

mezinárodní vědeckou konferenci

PRACOVNÍ PRÁVO 2018

na téma

NÁHRADA NEMAJETKOVÉ ÚJMY V PRACOVNÍM PRÁVU, OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A AKTUÁLNÍ OTÁZKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

 

 

 

 

 

 

 

Místo konání:

Zámecký hotel Třešť

zařízení Akademie věd ČR

Richtra 234

TŘEŠŤ

 

PROGRAM KONFERENCE

10. října 2018

15.00 – 17.00    příjezd účastníků

18.00                  slavnostní zahájení, večeře

20.00                 společenský program – vystoupení JUDr. Ivo Jahelky

 

11. října 2018

7.30 –  9.00        snídaně

 

9.00 – 12.00      dopolední jednání

                            Náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu – úvod do problematiky

přednášející: prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., PrF UK Praha

                           Náhrada nemajetkové újmy z pohledu pracovního práva

přednášející: JUDr. Jiří Doležílek, Nejvyšší soud

                            Aktuální problémy náhrady nemajetkové újmy podle občanského

                            zákoníku

přednášející: JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud

12.00 – 14.00      oběd

 

14.00 – 18.00    odpolední jednání

                            Pracovnělékařské služby po novelách zákona o specifických zdravotních

                            službách

přednášející: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D., PrF UK Praha

                           BOZP – tvrdé jádro pracovního práva

přednášející: JUDr. Jan Horecký, Ph.D., PrF MU Brno

                           Aktuální poznatky z kontrol prováděných Inspekcí práce na úseku

                           BOZP

přednášející: Mgr. Aleš Kalvoda, OIP pro Ústecký a Liberecký kraj

                           Od ochrany zdraví při práci ke složení Nejvyššího soudu USA

přednášející: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., PrF UK Praha

 

19.00                   večeře

 

12. října 2018

7.30 –  8.30          snídaně

 

8.30 – 11.00       dopolední jednání

                            Aktuální otázky nemocenského pojištění z pohledu legislativy

přednášející: JUDr. Jan Přib, CSc., MPSV

                           Dávky nemocenského pojištění v České republice ve vazbě na koordinaci

                           sociálního zabezpečení v EU 

přednášející: doc. JUDr. Iva Chvátalová, Ph.D., VŠE Praha,

(bude dodatečně potvrzeno)

                          Vybrané otázky nových dávek nemocenského pojištění

přednášející: JUDr. Jakub Halíř, ČSSZ, PrF MU Brno

 

11.00                   zakončení konference

 

11.30                    oběd, odjezd účastníků