Mezinárodní vědecká konference v Třešti na téma Náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu, ochrana zdraví při práci a aktuální otázky nemocenského pojištění

V říjnu roku 2018 se uskutečnila mezinárodní vědecká konference pracovního práva a práva sociálního zabezpečení v Třešti na téma náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu, ochrana zdraví při práci a aktuální otázky nemocenského pojištění. Česká společnost pro pracovní právo a pro právo sociálního zabezpečení byla spolupořadatelem konference. Bližší informace o konferenci jsou dostupné zde.