Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 7. 2019, sp. zn. 21 Cdo 2167/2019 - Dohoda o odpovědnosti, nástup do práce

Nic nebrání uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování již v pracovní smlouvě bez ohledu na to, jak je dohodnut den nástupu do práce.

Rozsudek v plném znění je dostupný zde