Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 11. 2019, sp. zn. 21 Cdo 2233/2019 - Nárok na náhradu mzdy, ztráta předpokladů k výkonu práce

Nárok na náhradu mzdy podle ustanovení § 69 odst. 1 zák. práce zaměstnanci nevzniká, nemůže-li mu zaměstnavatel přidělovat práci podle pracovní smlouvy proto, že zaměstnanec ztratil předpoklady stanovené právním předpisem pro výkon sjednané práce.

Rozsudek v plném znění je dostupný zde